Beste Prijsgarantie
 — 
Vul hier de inlogcode in

Van residence de Draak naar residence Dagmara

Twee dagen later was de geplande bijeenkomst met de verzekerings deskundigen van ABN AMRO , experts , accountmanager van ABN AMRO en mijn contra-expert Johan van Thiel .

Dat was een beladen bijeenkomst , iedereen aan tafel wist van het grote verlies en men realiseerde zich dat er heel veel van mijn veerkracht gevergd werd . Het herstel , alle rekensommen daarbij was een leerzaam proces ; Johan wijdde mij in in de denkwereld van verzekeraars .

 

Johan en ik hadden inmiddels een vriendschappelijke vertrouwensband opgebouwd ; hij was er tenslotte voor om de belangen van De Draak te behartigen als contra-expert , hetgeen hij fantastisch heeft gedaan .

Op een zondagochtend werd ik door hem gebeld met een alarmerende boodschap ; er zou sprake zijn van forse onderverzekering hetgeen een mogelijke korting op de uitkering in zou kunnen houden van ongeveer 100.000,-- euro .

Ik vroeg Johan wat verzekeraars hadden “ meegenomen “ in hun rekensommen ; inmiddels was de kelder van het pand ook al in gebruik als brasserie “ De Wildeman “ ; deze ruimte verhuurde ik .

De verzekeraars hadden dit bedrijf inclusief alle inventaris en bedrijfsuitrusting ook meegenomen in hun sommetjes dus ik kon dit binnen no time weerleggen ; de huurders hadden hiervoor een eigen verzekering afgesloten dus Onroerend Goed Mij had hier niets mee van doen .

Catastrofe afgewend !!

Uiteindelijk duurde het hele proces van “ getemporiseerd “ drogen van het gehele inwendige van de Residence langer dan gedacht ; met de gehele wederopbouw en inrichting gingen bijna 11 maanden heen .

Voor het zover was hebben Johan en ik alle polissen die voor dit soort calamiteiten waren afgesloten uitgebreid geanalyseerd ; we kwamen beide tot de conclusie dat als De Draak zo’n ramp zou treffen dit nooit binnen een jaar te herstellen zou zijn .

“ Johan ik ga een verzekering hiervoor afsluiten van twee jaren “ zei ik en heb dat daarop direct zo aangepast ; niet wetend wat voor onheil er 8 jaar later op me af zou komen en hoe die beslissing van dat moment cruciaal zou blijken c.q. de redding van De Draak als onderneming zou inhouden .

Ik herinnerde me heel goed dat Dagmar en ik regelmatig naar de fraai geschilderde voorgevel van de Residence stonden te kijken en wat ze een keer tegen me zei “ Pa je bent altijd zo enthousiast over de gevels van de Grote Markt in Brussel , die zijn toch ook allemaal met bladgoud verfraaid ?” “ Dat moeten we ook hier een keer doen , laat de Residence er maar uitspringen op deze Grote Markt “ .

Tegelijk met het herstel hadden mijn vrouw en ik het plan opgevat om dit pand naar onze dochter te vernoemen ; tijdens een gesprek met Ton Linssen hierover gaf hij me een “ gouden tip “ “ Frans laat dit voor de eeuwigheid vastleggen middels een notariële akte “

Met dank voor dit advies is dit ook zo uitgevoerd en hangt er in de hal van Residence Dagmara een fraaie plaquette die tijdens de heropening en weder in gebruik name door Burgemeester Polman en zijn voorgangers Mevr. A van den Berg en Dhr. P Zevenbergen is onthuld .

Deze heropening heeft plaatsgevonden in een mooie serene sfeer met een kleine honderd speciaal genodigden ; indachtig onze mooie en bescheiden dochter die Dagmar was en ook zo zal blijven voortleven .

Dagmara betekent DE DOOR LICHT STRALENDE .